Gärdesån och Gärdesjön

Vid Gärdesjön finner du en av Sveriges vackraste badplatser, med en fantastisk utsikt över Åreskutan. I Gärdesån går det också bra att bada, och här är det både roligt och spännande för alla, med forsarna och grytorna som bildats.
Alla sportfiskare är välkomna att köpa fiskekort för fiske i Gärdesån och Gärdesjön. I ån finns öring, harr och gädda och i sjön kan du förutom dessa arter även få sik och abborre på kroken.

ho sundqvist

Hällsjön

Längst i norr finns sjöarna Storvågen och Lillvågen. Mellan dessa finns Stuppulsån, en sträcka på 400 m. Här finns goda möjligheter till fint harrflugfiske med fina fångstplatser. Det gäller även inloppet till Storvågen och Kilströmmen, en kort strömsträcka. Från Lillvågen rinner Åfloån ned till Hällsjön en sträcka på 3 km. Åfloån erbjuder också ett fint harr- och öringfiske. Hällsjön som är 6 km lång har ett omväxlande bestånd av fisk. Båt kan hyras hos Birgerssons Bensin i Kaxås.
Mer information: Johnny Lindman, Ordförande i Hällsjöns Fiskevårdsförening, Tel: 070-6733648

 

 

 

Jovnevaerie Sameby

Jovnevaerie Sameby - Statens vatten på renbetesfjällen
Renbetsfjällen, som omfattar större delen av fjällområdena i Jämtland och Härjedalen, utgör samernas så kallade året-runt-marker för renskötsel i Jämtlands län. Renbetesfjällen är geografiskt indelade i samebyområden.

Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.
Fiske i de upplåtna vattnen kräver giltigt fisketillstånd, som kan köpas i närheten av varje aktuellt område. Fisketillstånden säljs hos ca 100 återförsäljare i länet, bl.a. på turistinformationer, turistanläggningar, sport- och matvaruaffärer samt bensinstationer.
Information hittar du här: https://www.natureit.se/sv/area/jovnevaerie-samebyMussjön

Mussjön är en av Jämtlands mest intressanta fågellokaler. Delar av sjön är därför fågelskyddsområde. I norra delarna, på Mussjönäset, har länsstyrelsen låtit bygga ett fågeltorn.
I området förekommer en omfattande trandans varje vår. En särskild observationskoja har därför anlagts i närheten av platsen där tranorna dansar.
Mussjön har ett fantastiskt fågelliv och har varit ett fågelskyddsområde sen 1975. Här har du möjlighet att skåda änder, tranor, sångsvan, storlom och många andra arter. Om vädret är dåligt kan du gå in i tornet där det finns kamin, bänk och öppningsbara fönster.

 

pererik olsson

Landösjön

Landösjön, eller Landögssjön, är rikskänd för sitt goda fiske. Här finns både Öring, Röding, Regnbåge, Harr, Sik, Abborre, Gädda och Lake.
Mer information hittar du här:
https://www.landosjon.se/

 

  

mona puttick

Långsådalen

Långsådalen kan nås genom att köra Änge - Kaxås - Rönnöfors - Olden - Åkroken.
Långsåfisket är benämningen på ett kortfiskeområde i Långsån mellan Stora Mjölkvattnet och Tuvskäldrets utlopp vid Åkroken. Åsträckan är påverkad av vattenkraftutbyggnad, men genom åtgärder i vattendraget, fiskutsättningar och viss minimivattenföring har här skapats och skall finnas underlag för sportfiske i vägnära fjällmiljö. Vattendraget är omväxlande och erbjuder både strömfiske och fiske i lungflytande partier. Fisket baseras på öring, men i de lungflytande partierna finns också röding. Området är öppet för fiske året runt.
Ån är vacker, och här finns nära parkeringsplatser och iordningsställda grillplatser.
För info: Hans Olov Sundkvist 0640-304 38

erik linde mjolkvattnet

Mjölkvattnet


Mjölkvattnet är är en långsträckt sjö som ligger i dalgången mellan de mycket kuperade fjällmassiven Sösjöfjällen och Oldfjällen. Vandringar i området bjuder på fantastiska vyer och är populära bland erfarna fjällvandrare som vill slippa markerade och välbefolkade leder. Vägbeskrivning: Kör från Kaxås mot Rönnöfors. Strax innan Rönnöfors, sväng mot Olden. I T-korsning efter Olden, sväng vänster. Efter ca 4 km, sväng höger i Åkroken mot Mjölkvattnet. Följ vägen tills du når vägbom, där du får lämna bilen. Fortsätt därefter till fots, tills du når sjön (ca 6 km).

 

 

 

 

gunvor gustafsson

Nedre Långan

Nedre Långan omfattar Långans sträckning mellan Landösjön och Indalsälven. Från de norska och jämtländska högfjällen rinner Hårkan och Långan ner mot Indalsälven nära Lit. Älvarna omgärdas av en vacker skogsbygd med fäbodvallar och historiska minnesmärken såsom stenåldersboplatser och älgfångstgropar. Nedre Långan är outbyggd med undantag av ett mindre bygdekraftverk. De övre 26 km flyter lugnt med endast två forssträckor, medan de sista 15 km till stora delar är livligt strömmande med ett flertal forssträckor. Nedre Långan skall enligt regerinsbeslut 1981 bevaras i outbyggt skick. Inom området finns såväl en riklig fjällflora och täta orkidébestånd som vanlig norrländsk barrskogsflora. Bäver förekommer i både Långan och dess bifloder. Utter och lo har ända in på 1970-talet ynglat inom området. Fortfarande kan de, liksom björn och järv, besöka området tillfälligtvis.
Fågellivet är rikt, då det finns en mängd olika biotoper. Speciellt den sydöstra delen har gynnsamma förutsättningar för en rik och varierande fauna.
Området innehåller talrika välbevarade lämningar av tusenårig mänsklig verksamhet. Den förhistoriska fångstkulturen är särskilt väl representerad.
Området kring Nedre Långan är icke minst attraktivt från frilufts- och fiskesynpunkt.
Läs mer på Nedre Långans hemsidaNjaarje Sameby (Sösjö)

Njaarke sameby (Sösjö) - Statens vatten på renbetesfjällen
Renbetsfjällen, som omfattar större delen av fjällområdena i Jämtland och Härjedalen, utgör samernas så kallade året-runt-marker för renskötsel i Jämtlands län. Renbetesfjällen är geografiskt indelade i samebyområden.
Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.
Fiske i de upplåtna vattnen kräver giltigt fisketillstånd, som kan köpas i närheten av varje aktuellt område. Fisketillstånden säljs hos ca 100 återförsäljare i länet, bl.a. på turistinformationer, turistanläggningar, sport- och matvaruaffärer samt bensinstationer. Årstillstånd säljs som regel av

Information hittar du här: https://www.natureit.se/sv/area/njaarke-sameby

 

Näldsjön

Näldsjön bjuder på badplatser i både Änge och Nälden, och på vintern är det ofta full aktivitet med skoter- och skidåkning samt vinterfiske. Sjöfiske kan ske över hela Näldsjön. Under högsommar går större fisk gärna ner på djupare vatten, medan harr och mindre sik håller sig på de grund som man hittar utanför uddar och öar.
Mer info: Mats Waltersson Tel: 0640-14042, 0640-14027

 

Rönnöfors och Olden

Sjöar och strömmande vatten nära fjällnatur. Olden håller i normala fall den ökända Oldpimpeln varje påskafton.

 

Västsjön

Västsjön är en 78,6 hektar stor sjö i Offerdal. Den ligger 374 meter över havet och har Rörtjärnbäcken som största tillflöde. Sjön avvattnas av Västsjöån som rinner in i Mellsjön.