Norr om Olden ligger Sösjöfjällen och Oldfjällen, två stora fjällområden. Dessa områden delas av en stor dalgång och sjöarna Mjölkvattnet och Burvattnet.
Oldklumpen, Lappluvan, Himmelsraften samt Mjölkvattsfjället är exempel på några toppar i området.
Området är populärt bland erfarna vandrare som vill uppleva fantastisk natur med liten risk att stöta på andra människor. Lederna är i stort sett omarkerade och i många fall finns det inga leder alls, utan i bästa fall en dåligt upptrampad stig. Detta innebär att man bör ha viss vana innan man ger sig ut på en flerdagarsvandring, och givetvis bör man - oavsett om man är nybörjare eller inte - iaktta största försiktigthet!

Läs mer om vandringarna under fjällvandring.


Sösjöfjällen


Sösjöfjällen är belägna mellan norska gränsen och sjöarna Torrön, Burvattnet och Stora Mjölkvattnet. Sösjöfjällen ligger i Kalls socken, men är lätttillgängliga från Offerdal. Mjölkvattsfjället är 1246 meter över havet. Sösjöfjällen är belägna inom Njaarke sameby. Området har använts för renskötsel i minst 1000 år. Inom området har 400 sydsamiska boplatser dokumenterats. Ett sameviste finns bl.a. i Tjouren vid Stora Mjölkvattnet.
Fjällområdet nås enklast via Frankrike. Från Åkroken finns väg till Långsådalen och Stora Mjölkvattnet.

Nedre Mjölkvattnet
Nedre Mjölkvattnet
Foto: Per-Erik Ohlsson