karta offerdal fullKläppen ligger mellan Änge och Rise/Tulleråsen. Kläppen räknas till Risbygden dit även Flatnor (Flatmon) tillhör. I Kläppen fanns tidigare bl.a. en skola.

Har du mer informatio om Kläppen så maila gärna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

karta offerdal fullLungret (jämtska: Longre) är vackert beläget vid Näldsjön, mellan Änge och Glösa, Alsens socken.

Har du information och/eller bilder att dela med dig av så maila gärna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

karta offerdal fullKönsta är belägen nära Näldsjön, längs vägen mellan Änge och Glösa/Valne i Alsens socken. Byn omtalas första gången år 1420 då en olaff j könestadhom nämns.

 

Näringsliv

Liksom övriga byar i Offerdals socken har Könstas näringsliv dominerats av jordbruket. I början på 1900-talet fanns dock ett kalkstensbrott som ägdes av Hissmofors AB. Brytningen började år 1903 och upphörde på 1930-talet. Kalkstenen skickades på pråmar över Näldsjön till Nälden och därifrån med tåg till pappersmassafabriken i Hissmofors, Krokom. När brytningen i Könsta upphört påbörjades en kalkstensindustri i Berge, Änge. Kalkbränningen i Berge bedrevs in på 1960-talet.

karta oldenOlden (jämtska: Årdda) är belägen mellan Rönnöfors och Frankrike, inte långt från fjället Oldklumpen.

Historia

Oldens äldre historia är starkt förknippad med den samiska befolkningen i Oldfjällen och därefter medbergsbruket. Den nuvarande byn Olden grundades år 1766 av nybyggaren Nils Persson Lindell från Älvdalen. Jordbruket kom att bli en dominerande näring i byn, vars befolkning växte.

Under sista delen av 1800-talet började skogsavverkningarna i Offerdal och runt år1900 fick Olden sina två första affärer. Dessa var filialer till andra butiker i Offerdal och hade inledningsvis endast öppet på lördagar. Sedermera fick byn även en skola som dock lades ned på 1970-talet.

karta landonLandön är belägen vid länsväg 340 (Fiskevägen) mellan Krokom och Valsjöbyn.

I Landön bor cirka 200 personer och här finns bland annat fiskodling och dansbana. Landön är centralort för området norr om Landösjön (Nola sjön).

I Landöns IF's regi dras varje år ett långt skidspår upp som komplement till byns elljusspår som ligger i anslutning till tennisbanan. Det långa spåret brukar vara väldigt snösäkert, de flesta år kan man åka skidor från november till april, vissa år så tidigt som oktober. Landöns IF anordade tidigare skid- och löpartävlingar, till exempel Landöloppet och Landörennet, dessa är numera nerlagda.

Landön är ett av de tidigast omtalade ortnamnen i Offerdal. Redan år 1315 nämns landogs afrad. Runt år 1470 omtalas Peder i Landog.

karta oxboleOxböle är en liten by belägen mellan Kaxås, Lien och Valla, och här finns sex gårdar/hus, varav två står tomma. Oxböle omnämns första gången år 1460 som Vxaböle. Platser som heter Böle eller har ett namn, som slutar på -böle är spridda över stora delar av vårt land. Ordet böle betyder "nybygge, gård".

Oxböle ligger ca 445 m.ö.h., med utsikt över både Oviksfjällen, Offerdalsfjällen, Almåsaberget och Åreskutan.  Oxböle med omnejd bjuder på ett rikt djur- och naturliv, med bland annat lo, björn, älg och ren inpå knutarna. Ett flertal sjöar finns i närheten, varav Landösjön är den närmsta större sjön, med bland annat förträffligt Röding-fiske.

 

Vinterbild från Oxböleoxbole13dec09oxbole fr honoxbole hostfargeroxbole okt08oxbole vinterem motljus
Året runt bilder från Oxböle
Foto: Jenni Andersson

oxbole 1960
Bild från Oxböle år 1960

karta lienLien är belägen på södra sidan om Landösjön och nås via Önet eller Tångeråsen. Byn omtalas första gången år 1529 då en Jon j Lidh bodde här. Byn ligger på en sluttning (lid).

Liksom flera andra områden runt Landösjön är Lien känt för sina skiffertillgångar. År 1951 grundade Gusta Stenförädlingsverk i Brunflo dotterbolaget AB Offerdalsskiffer, vilket öppnade ett skifferbrott i Lien. Detta köptes år 1971 av Skifferbolaget AB. Skifferbrytningen i Lien har numera upphört.

karta offerdal fullRise (jämtska: Riis) är belägen mellan Tulleråsen och Änge.

Byn omnämns första gången år 1420 då en paedher j riisom omtalas.

Byn har ett omfattande jordbruk med förhållandevis stora bondgårdar. Byns åkrar ligger söder om Risberget, vilket ger skydd för nordanvinden och samlar värme som skydd mot nattfrosten på hösten. Rise och andra delar av centrala Offerdal har bidragit till att göra Offerdal känt som en av Jämtlands kornbodar.

Go to top