karta Söderåsen OfferdalSöderåsen är belägen mellan Bångåsen och Hållan. Byn omnämns första gången år ¨, då en Thörkil J Sudheraasum omtalas som åbo i byn. Byn är sammanbyggd med Bångåsen och präglas av jordbruket.