karta offerdal smlRise är belägen mellan Tulleråsen och Änge.

Berget reser sig brant över gårdarna i Rise. Som en trygg evighetsmur skyddar den mot nordanstormar. Men Riseberget har inte alltid legat där - det har faktiskt glidit på plats!
För ca 570 miljoner år sedan fanns ett hav mellan Nordamerika och Europa. Det havet låg söder om ekvatorn. Sedan har hela jordklotet vridit sig, så att Offerdalsbygden nu ligger långt norr om ekvatorn. Den så kallade Amerikaplattan och Europaplattan började röra sig mot varandra. Sakta, sakta gled plattorna och först efter 170 miljoner år kolliderade de. Lagren av berg som låg på havsbotten veckades och pressades upp över det landområde som nu är Norge och Sverige. I de områden där landmassorna kolliderade blev berglagren så upphettade att de blev sega som en del som sedan stelnade.
Från landmassorna runt havet fördes grus, sand och lera ut i havet och allt material lagrades på havsbotten. Växter och djur levde i vattnet och när de dog bäddades de in i lagren. Under årmiljonernas lopp hårdnade lagren till bergarter. Sanden blev kravsit, leran blev lerskiffer och kalkslammet blev kalksten.
En del av bergmaterialet gled från havet utanför Trondheim ända hit till Offerdal och blev Riseberget. Någon miljon år efter att Riseberget låg lugnt på sin plats gled en ny bergmassa fram över Offerdal. Den lade sig ovanpå Riseberget och kallas Offerdalsskollan. Massan i Offerdalsskollan är sandsten.I en del av Offerdalsskollan bildades berget i skivor - den berömda Finnsätersskiffern, mer känd som Offerdalsskiffer. Offerdalsskollan täckte i början ett mycket stort område, men det mesta har brutits bort och bara en liten rest ligger kvar.
Ett nytt bergmaterial sköts sedan från västerhavet in över Offerdalsskollan och har fått namnet Särvskollan. En liten del av Särvskollan ligger kvar över Hällberget. Ännu en skolla sköts sedan från västerhavet in över Offerdalsskollan och bildar nu Önrun och Ansättenfjällen. Fyra olika skollor med olika bergarter täcker alltså Bergekalkstenen. Underifrån räknat heter skollorna: Riseberget, Offerdalsskollan, Särvskollan och Seveskollan.

Dagens bilder

Go to top