karta lienLien är belägen på södra sidan om Landösjön och nås via Önet eller Tångeråsen. Byn omtalas första gången år 1529 då en Jon j Lidh bodde här. Byn ligger på en sluttning (lid).

Liksom flera andra områden runt Landösjön är Lien känt för sina skiffertillgångar. År 1951 grundade Gusta Stenförädlingsverk i Brunflo dotterbolaget AB Offerdalsskiffer, vilket öppnade ett skifferbrott i Lien. Detta köptes år 1971 av Skifferbolaget AB. Skifferbrytningen i Lien har numera upphört.

Minnesstenen i Lien:

Natten mot den 25 mars 1945 landade fem amerikanska fallskärmshoppare i skydd av mörkret på Landösjöns hårda is. De tillhörde en sabotagegrupp som skulle utföra uppdrag i det av tyska trupper ockuperade Norge, men en felnavigering gjorde att de istället landade på isen utanför Lien.
I Lien finns idag en minnessten som invigdes år 2000. Vid invigningen deltog en av de soldater som tillhörde gruppen.

 

Dagens bilder

Go to top