karta lienLien är belägen på södra sidan om Landösjön och nås via Önet eller Tångeråsen. Byn omtalas första gången år 1529 då en Jon j Lidh bodde här. Byn ligger på en sluttning (lid).

Liksom flera andra områden runt Landösjön är Lien känt för sina skiffertillgångar. År 1951 grundade Gusta Stenförädlingsverk i Brunflo dotterbolaget AB Offerdalsskiffer, vilket öppnade ett skifferbrott i Lien. Detta köptes år 1971 av Skifferbolaget AB. Skifferbrytningen i Lien har numera upphört.

Minnesstenen i Lien:

Natten mot den 25 mars 1945 landade fem amerikanska fallskärmshoppare i skydd av mörkret på Landösjöns hårda is. De tillhörde en sabotagegrupp som skulle utföra uppdrag i det av tyska trupper ockuperade Norge, men en felnavigering gjorde att de istället landade på isen utanför Lien.
I Lien finns idag en minnessten som invigdes år 2000. Vid invigningen deltog en av de soldater som tillhörde gruppen.

 

Landösjön Offerdal
Vy över Landösjön och de fjärran fjällen, från Lien
Foto: Jenni Andersson