karta kaxasKaxås (jämtska: Kax'n)
Sammanfattning: Jordbruk med mjölk- eller köttproduktion. Småföretagare bl a livsmedelsbutik, bensinstation, bageri, turistföretag, taxi m fl.
Stor bygdegård mitt i Kaxås med utsikt över Hällsjön. Sommarfestplatsen Svea Park vid Hällsjöns strand. Storslagna utsikter och vyer. Skogsområden med rikt djur- och fågelliv. Fina bär- och svampmarker. Fiske i sjö och strömmande vatten. Bra miljöer för rekreation och återhämtning. Skoterleder.
Spjutspetsen från Åflo är bevis på att det fanns människor här redan för omkr 9000 år sedan. Fyndet gjordes 1881 i en myr vid Trolltjärnsbäcken väster om bygdegården. En kopia av spetsen finns att betrakta på bygdegården. Originalet återfinns på Historiska Muséet i Stockholm.

Övre Kaxås 
Övre Kaxås ... fjäll, skog, lador, kor betande på sluttande ängar; "offerdal i koncentrat".
Foto: Lars-Gunnar Hjalmarsson
 

Historia

Byn har en lång historia. En 8.000 år gammal spjutspets hittades vid Trolltjärnen 1881, på gränsen till Åflo (Offerdalsspetsen). Byn har haft en bofast befolkning sedan runt år 1000. På sluttningarna ner mot Hällsjön odlades jorden upp. I mitten på 1300-talet drabbades socknen hårt av digerdöden. Enligt sägen bosatte sig en man vid namn Sjul i byn.

Offerdal vy fr kaxas
Vy från Kaxås

Byn omnämns första gången år 1472, då Erik och Niklis j kaxaas omtalas. Kaxås var en av de stora jordbruksbyarna i Offerdal. På 1500-talet var Kaxås den by i Offerdal som hade flest gårdar (åtta bondgårdar). Ett stort antal lador på Kaxbackens sluttningar vittnar om jordbruksnäringens historiska betydelse. Ladriket i Kaxås är en del av det kulturhistoriska riksobjektet Offerdalsbygden. Laga skifte ägde rum i Kaxås år 1834. Runt byn finns ett flertal fäbodar, bl.a. Hällängsbodarna, Svedbodarna, Andersbodarna och JakobPers-bodarna.

Under 1800- och 1900-talen växte Kaxås fram till att bli en centralort i västra Offerdal. År 1854 fick bonden Olof Sundqvist tillstånd av sockenstämman att öppna byns första lanthandel. Året därefter fick han även tillstånd att sälja apoteksvaror i socknen. Sedermera öppnade sonen Per Sundqvist en lanthandel i grannbyn Änge och sonen Erik Sundqvist en spannmålsbank i Hällänge. Under de följande åren startades flera nya affärer i Kaxås, Önet och Åflo och i mitten på 1880-talet fanns 15 lanthandlare i Offerdals socken. År 1920 öppnade konsumentkooperationen en butik i Kaxås, vilken stängdes år 1977. Av de tre affärer som fanns i Kaxås på 1960-talet finns i dag bara en kvar.

I början på 1900-talet byggdes bl.a. ett tegelbruk vid Trolltjärnen och ett mejeri vid Mattisbäcken på gränsen till Åflo. I mitten på 1900-talet växte en villabebyggelse fram i ortens centrum, i anslutning till affärerna, postkontoret, bensinstationerna och Kaxås skola. I takt med att landsvägsnätet förbättrades började Olle Sundqvists bussbolag trafikera sträckan Östersund-Kaxås-Frankrikegården. År 1920 startade dans-, bio- och samlingslokalen Centralen Kaxås av Magnus Larsson Åström. År 1939 byggdes Kaxås Hembageri av bagerskan Kristina Reppe. Café och gästgiveri fanns under första delen av 1900-talet. Postkontor och bankfilialer fanns i byn fram till 1970-talet.

Kaxas folkskola
Kaxås Folkskola

Näringsliv

Kaxåsbygdens näringsliv domineras fortfarande av jordbruket och i viss mån skogsbruket. Cirka tio jordbruk är fortfarande i drift.

Servicenäringarna har minskat i omfattning i takt med att befolkningen har minskat, men byn har behållit sin ställning som centrum för västra Offerdal. I Kaxås finns i dag ett antal småföretagare, bland annat en livsmedelsaffär, en bensinstation, ett bageri, smedja, elfirma, taxi m.m. Kaxås byalag driver byns campingplats i Åflohammar.

I Kaxås möts länsväg Z 677 och länsväg Z 671.

skolavslutning Kaxås Birgitta Fairweather
Skolavslutning Kaxås Skola
Från vänster, Alva Lindholm, Gittan Karlsson, Britt Ellly Andersson, Inger Jonsson, Birgit Zimmerman, Astrid Byber, Linette Mickelsson, Inger Eriksson, Christine Lindman, BIrgitta Söderström, AnnChristine Magnusson, Sara Jonsson
Allan Larsson, Conny Källman, Willy Simonsson  (något osäkert)
(Någon som vet vilket årtal? Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Kulturliv

Kaxås Bygdegård byggdes på 1950-talet och har under årens lopp spelat en central roll i bygdens kulturliv. I Kaxås finns även en folkpark, Svea Park, som drivs av bygdegårdsföreningen.

Närradiostationen Radio Krokom har sina sändningar från Kaxås. Radio Krokom drivs av Krokomsbygdens kulturella radioförening. Sändningarna startades år 2004.

Kaxås baptistförsamling, Kaxås Betania, bildades år 1910. Det första dopet hölls i Hällsjön redan år 1909. Baptistkapellet är beläget i centrala Kaxås.

År 1883 bildades IOGT-logen 374 Dahlia i Kaxås.

Kända personer med anknytning till Kaxås

  • Maths O Sundqvist, jämtsk affärsman
  • Dan Olofsson

 

Söndagsskola i Kapellet i Kaxås
Längst bak från vänster: Gunnel Bagerska , Vivianne, Maj Johansson,
Nästa rad från vänster
Robert Hammargren, Lennart Bång, Kjell Söderström, Kerstin Lycke, Inger Eriksson
Nästa rad från vänster, Gun Edman,Birgit Zimmerman, Berit Hammargren, Birgitta
Söderström, Marianne Ottersgård, Britt Marie Erixon, Karin Eiremo
Främsta raden, Monika Widegren, MajBritt H,ammargren Linette Mickelsson, Britt Elly Andersson, Anita Eiremo, Gun Önegård, Gittan Karlsson, Alva Lindholm, Sara Jonsson
(Några namn är osäkra, maila gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vet mer!)