karta almasaAlmåsa är omnämns första gången år <1410 som almaas.

Byn ligger vid Almåsaberget och har varit känd för sin slalombacke. Nära byn ligger fågelsjön Almåsatjärnen. På båda sidor om slalombacken finns ett antal s.k. ödesbölen, det vill säga gårdar som var bebodda under medeltiden men som senare har blivit öde. Almåsa är alltså unikt i vårt land och ingår i den del av Offerdalsbygden som av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har klassats som riksobjekt ur kulturhistorisk och naturvetenskaplig synvinkel.
Till detta kommer Almåsatjärnens fina fågelvärld! Lövskogshagarna väster om byn är dessutom en fröjd att ströva i.

 

 

 

Skidåkning på Almåsaberget, Offerdal
En kall dag på toppen av Almåstaberget - en rolig skiddag!
Foto: Matthias Bergsmo

Almåsa

Almåsa - vinterglädje och sommarfröjd - obs att skidanläggningen varit stängd sen 2013.
Almåsas skidbackar är mycket förnämliga tack vare helt otroliga ideella insatser under ett femtontal år.
Krokoms kommun har stöttat med mycket pengar, men utan de frivilliga insatserna hade projekt Almåsa inte varit vad det är
idag. Hit åker mängder av 6-?-8-åringar för att lära sig utförsåkningens grunder.
Hit åker tävlande från hela landet och hela världens utförsåkarelit på någon av de "små" eller "stora" tävlingar som Almåsa Alpina ordnar. Föreningen ordnar flest tävlingar i Sverige per år!
Åkarna har en otrolig utsikt från det 705 meter höga skogsberget. Skogen ger skydd mot hårda vindar och man kan ha "lugna" tävlingar i Almåsabacken även när vinterstormarna rasar.
Vattnet till snökanonerna hämtas från Almåsatjärn. Under vår och sommar "ägs" tjärnen av viggar, knipor, bläsänder, sjöorrar, gräsänder, svarthakedoppingar. Faktum är att Almåsatjärn är en liten fin fågelsjö, väl värd ett besök. Du kan sitta i bilen med rutan nedvevad
och motorn avslagen! Bekvämt och icke störande för fåglarna. En blåhake hoppade bara några meter från bilen när den plockade insekter. Vackert!
Hagarna metlan liftgator och nedfarter är riksobjekt. Det innebär att växtligheten där är så värdefull att den är en angelägenhet för hela landet.
Väster och öster om slalombackarna finns ödesbölen, d v s gårdar som var bebodda under medeltiden och sen blev öde.
Almåsa är alltså unikt i vårt land. Tänka sig att området är av riksintresse för fri luftsfolket , kulturminnesvården och ur botanisk synvinkel. Till detta kommer Almåsatjärns fina fågelvärld! Och lövskogshagarna väster om byn som är en fröjd att ströva i!

 

Almåsaberget skidanläggning & wärdshus

AlmåsabergetAlmåsabergets skidanläggning & Wärdshus erbjuder förutom förstklassig skidåkning även servering och underhållning.
Läs mer här!

Dagens bilder

Go to top