karta vastsjonVästsjön är en 78,6 hektar stor sjö i Offerdal. Den ligger 374 meter över havet och har Rörtjärnbäcken som största tillflöde. Sjön avvattnas av Västsjöån som rinner in i Mellsjön.