karta langsadalenLångsådalen kan nås genom att köra Änge - Kaxås - Rönnöfors - Olden - Åkroken.

Långsåfisket är benämningen på ett kortfiskeområde i Långsån mellan Stora Mjölkvattnet och Tuvskäldrets utlopp vid Åkroken. Åsträckan är påverkad av vattenkraftutbyggnad, men genom åtgärder i vattendraget, fiskutsättningar och viss minimivattenföring har här skapats och skall finnas underlag för sportfiske i vägnära fjällmiljö. Vattendraget är omväxlande och erbjuder både strömfiske och fiske i lungflytande partier. Fisket baseras på öring, men i de lungflytande partierna finns också röding. Området är öppet för fiske året runt.

Ån är vacker, och här finns nära parkeringsplatser och iordningsställda grillplatser.

För aktuell information om fiskekort etc:
http://www.turistkompaniet.nu/7516.fiske.html
Upplysning:
Hans Olov Sundkvist 0640-304 38
 
Långsådalen
Fiske i Långsådalen
Foto: Mona Puttick