karta nedrelanganFakta:

Nedre Långan omfattar Långans sträckning mellan Landösjön och Indalsälven. Från de norska och jämtländska högfjällen rinner Hårkan och Långan ner mot Indalsälven nära Lit. Älvarna omgärdas av en vacker skogsbygd med fäbodvallar och historiska minnesmärken såsom stenåldersboplatser och älgfångstgropar.

Nedre Långan är outbyggd med undantag av ett mindre bygdekraftverk. De övre 26 km flyter lugnt med endast två forssträckor, medan de sista 15 km till stora delar är livligt strömmande med ett flertal forssträckor. Nedre Långan skall enligt regerinsbeslut 1981 bevaras i outbyggt skick.

Inom området finns såväl en riklig fjällflora och täta orkidébestånd som vanlig norrländsk barrskogsflora. Bäver förekommer i både Långan och dess bifloder. Utter och lo har ända in på 1970-talet ynglat inom området. Fortfarande kan de, liksom björn och järv, besöka området tillfälligtvis.

Fågellivet är rikt, då det finns en mängd olika biotoper. Speciellt den sydöstra delen har gynnsamma förutsättningar för en rik och varierande fauna.

Området innehåller talrika välbevarade lämningar av tusenårig mänsklig verksamhet. Den förhistoriska fångstkulturen är särskilt väl representerad.

Området kring Nedre Långan är icke minst attraktivt från frilufts- och fiskesynpunkt.

Läs mer på Nedre Långans hemsida

 

Fiske:


Långan är ett fantastiskt fint flugfiskevatten och är välkänt för sitt rykte som storöringsvatten. Den 37 km långa strömsträckan mellan Landösjön och Indalsälven bjuder på en blandning av vilda forsar och grunda strömmar. Utöver detta har Västra och Östra Näversjön fina bestånd av sik och abborre.

För aktuell information om fiskekort etc:
http://www.turistkompaniet.nu/7516.fiske.html

Broschyr och fiskekarta:

kan beställas på telefon: 0640-37012, 070-3409011

 
Långan
Sommarbild från Långan
Foto: Gunvor Gustafsson