karta njaarkeNjaarke sameby (Sösjö)
- Statens vatten på renbetesfjällen
 

Renbetsfjällen, som omfattar större delen av fjällområdena i Jämtland och Härjedalen, utgör samernas så kallade året-runt-marker för renskötsel i Jämtlands län. Renbetesfjällen är geografiskt indelade i samebyområden.

 

Fiske:

Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.

Fångstrapportering och fisketryck

Länsstyrelsen har från och med 2009 påbörjat arbetet med en Internetapplikation. Det innebär att återförsäljarna säljer tillstånd via nätet (du kan inte själv köpa ett tillstånd över nätet utan måste fortfarande besöka en försäljare). Det innebär dock att du som fiskare kan gå in på en hemsida och se hur många som besökt ett vatten och hur många som just nu angett att de tänker vara vid ett givet vatten. Vidare hoppas länsstyrelsen att du som fiskare tar chansen att fångstrapportera via nätet då det ger oss ökade möjligheter att följa utvecklingen av våra fiskbestånd i fjällen.

Upplåtna vatten

Fiske i de upplåtna vattnen kräver giltigt fisketillstånd, som kan köpas i närheten av varje aktuellt område. Fisketillstånden säljs hos ca 100 återförsäljare i länet, bl.a. på turistinformationer, turistanläggningar, sport- och matvaruaffärer samt bensinstationer. Årstillstånd säljs som regel av någon enstaka återförsäljare på varje större ort i anslutning till fjällen.

Undantagsvatten

Medlemmar i de berörda samebyarna har nyttjanderätt till fiske inom hela sin sameby. Samernas fiske är till övervägande del av husbehovskaraktär och bedrivs huvudsakligen i vatten som undantagits från upplåtelser. Ej upplåtna fiskevatten inom renbetesfjällen utgör således huvudsakligen husbehovsvatten för medlemmarna i berörd sameby (så kallade undantagsvatten).

Andra skäl för att ett vatten ej är upplåtet för sportfiske kan vara att det är ett störningskänsligt område för renskötseln, känsligt område ur naturvårdssynpunkt, vetenskapligt intresse eller svaga bestånd. I begränsad omfattning förekommer också att vatten som är husbehovsfiskevatten för fjällägenhetsarrendatorer ej är upplåtna för sportfiske.

Fisketider

För att tillgodose såväl skyddet av fiskbestånden, som hänsynen till renskötseln och naturvården, kan upplåtelsetiderna variera mellan olika vatten vilket beskrivs i vår fiskeförteckning.

 

För aktuell information om fiskekort etc:
http://www.turistkompaniet.nu/7516.fiske.html