Grundskolor i Offerdal

Offerdalsbygden är rejält stor, hela 1 943 kvadratkilometer, vilket betyder att den är större än Öland.

Inom området ryms stora jordbruksbygder, vidsträckta myrar, åar, älvar och sjöar. På den största delen av arealen växer skog och längst i norr mot Norge och i väster mot Åre kommun har vi fjäll. Vi har också flera naturreservat av speciellt höga naturkvaliteter. I byn Almåsa finns det förnämliga backar för utförsåkning.

Offerdal erbjuder skola i Kaxås samt i Änge.

För aktuell information och kontaktinformation till respektive skola, se Krokoms kommuns hemsida:

https://krokom.se/forskola-och-skola/grundskola/grundskolor/angeomradet.html

Kaxås skola

Kaxås skola är en liten skola med elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Vi har på senare år jobbat mycket med entreprenörskap och faktiskt vunnit flera priser vid "Snilleblixtmässorna".

Änge skola

Änge skola är en F–9 skola med ca 250 elever och som stadigt ökar sitt elevantal de närmaste åren. I årskurs 7–9 tar vi även emot elever från ytterligare fyra F–6 skolor.

Cirka 10 procent av skolans elever har samiskt ursprung. De samiska eleverna får undervisning i det samiska språket samt slöjd.

Vid skolan finns också en Förberedelseklass för områdets nyanlända elever i åldrarna 7 till 16 år.

I anslutning till skolan finns härliga skogsområden, skidspår, isbana, fotbollsplan, idrottshall och simhall vilken även är öppen för allmänheten två kvällar i veckan. Idrottshallen används inte bara av skolan, utan även av föreningar i området.

Skolan inrymmer även fritidsgård och fritidshem.