Byar som ingår är Kaxås, Åflo, Vågen, Önet, Stocke och Vallen.

Byalaget har att bevaka och utveckla gemensamma intressen för dem som bor i byarna.

I ett hus, snett mittemot Bygdegården i Kaxås, hyr vi ut lägenheter året om, för kortare eller längre tid. Sommartid erbjuder vi även boende på camping med stugor i naturskön miljö.

Underhåller leden till Hällberget, som är ett populärt utflyktsmål, och toppstugan.

Vintertid ska skidspåret prepareras och isbanan spolas. Arrangemang, av större eller mindre omfattning, planeras och genomförs tillsammans med Kaxås Bygdegårdsförening.

Mer information

Mer information och många vackra miljöer finns på vår hemsida www.kaxasbygden.se

Ordförande: Gunno Nilsson tel 073-050 86 49 Kaxås Byalag Bleckåsvägen 9, 830 51 Offerdal

Kaxås, Offerdal. Foto: Åsa Bornström-Högström